Základní sazby ČNB

2T Repo 1,50
Diskontní 0,50
Lombardní 2,50
PMR 2,00

 

_________________

 

Daňový kalendář

25.10.

Kontrolní hlášení

25.10. Přiznání k DPH
25.10. Souhrnné hlášení
25.10. Spotřební daň


 

_________________

 

Kurzy měn


Kurzy ČNB

 

EUR Vlajka meny EUR   změna
GBP Vlajka meny GBP   změna
USD Vlajka meny USD   změna

 

více kurzů ...

 

 

 

 

 

Vedení mzdové agendy

749752363

Čistá mzda - výpočet

Výpočet mzdy pro HPP, výpočet mzdy pro dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce, výpočet odměn členů statutárních orgánů
 

Výplatní pásky
Zajistíme rozesílání výplatních pásek zaměstnancům poštou či emailem v souboru chráněném heslem, kryté výplatní pásky - tisk a distribuce.

 
Bankovní příkazy týkající se mezd - vystavení
Možná spolupráce s elektronickým platebním systémem zákazníka, možnost zřízení zvláštního účtu v bance určeného na výplatu mezd, vystavení platebního příkazu k úhradě mezd, atd.. 
 

Daň z příjmů ze závislé činnosti - vyúčtování
na základě mzdy vyplacené každému zaměstnanci v uplynulém kalendářním roce
 

Ostatní

Tvorba a odeslání výkazů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení, přihlášky a odhlášky zaměstnanců u ČSSZ a zdravotních pojišťoven, zpracování veškerých podkladů při nástupu zaměstnance včetně pracovních smluv a včetně kalkulace čisté mzdy, zavedení karty zaměstnance v evidenci zaměstnanců. Zastupování při kontrolách na úřadech, FÚ – kontrola daně z příjmů ze závislé činnosti, zpracování podkladů pro výstup zaměstnance, včetně dohody o ukončení pracovního poměru, případně výpověď, vystavení zápočtového listu, výpočet průměrné mzdy a dalších odměn a nároků při odchodu zaměstnance, tvorba potvrzení o příjmech zaměstnance, zkrátka vše, co souvisí s personalistikou či mzdovou agendou. 
 

 

Účetnictví a daňová evidence  /  Daňové poradenství  /  Mzdová agenda

Správa pohledávek  /  Řízení cash-flow  /  Administrativní služby

Účetnictví ON-LINE